Kontakt

Fundacja Edukacja Plus
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań PL
 
 
Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr ewidencyjny 2.08l OOO73 l zOl.L.
KRS 0000385324 ,  NIP: 9282067987,  Regon: 080527653
 
Konto fundacji: mBank 66 1140 2004 0000 3102 7775 7753